czas i miejsce
by być razem

Balans to osiedle domów i mieszkań znajdujące się w Gdańsku, w rejonie ulicy Świętokrzyskiej.

Jeśli przed premierą inwestycji chcą Państwo otrzymać ofertę, zapraszamy do zapisania się na listę osób zainteresowanych. Planowany termin wprowadzenia oferty to I kwartał 2021 r.

Interesuje mnie:

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji związanych ze złożonym zapytaniem przez EKOLAN SA z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 761.
Wyrażam zgodę na używanie przez EKOLAN SA  siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 761, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu komórkowego), których jestem użytkownikiem dla celów przekazania informacji związanych ze złożonym zapytaniem zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ekolan Serwis Sp. z o.o. Ateny Sp. k., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.

W celu przekazania Państwu informacji o ofercie handlowej zgodnie z Państwa zapytaniem dane te przetwarzane są przez EKOLAN SA współpracującą z Ekolan Serwis Sp. z o.o. Ateny Sp. k. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b).RODO.

Mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą Państwo realizować poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres: rodo@ekolan.pl.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na stronie: www.ekolan.pl/rodo.

Kontakt do Doradcy

Doradca ds. Obsługi Klientów:

Aleksandra Kimsa,
e-mail: a.kimsa@ekolan.pl,
tel. 696 461 282

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Ekolan S.A.